fertilitetsförståelse sverige

Våra kurser i fertilitetsförståelse

Vilket kursalternativ passar dig?

Gruppkurs

För dig som vill ha handledning i grupp med andra för att lära dig fertilitetsförståelsemetoden Sensiplan. Handledningen sker digitalt eller på plats.

Individuell kurs

För dig som vill ha enskild handledning för att lära dig fertilitetsförståelsemetoden Sensiplan i din egna takt. Handledningen sker digitalt eller på plats.

Konsultation

För dig som vill bolla tankar och funderingar med en certifierad handledare i fertilitetsförståelse. Sker digitalt eller på plats

Ägglossningen blir tydlig

Med Sensiplans regler kan du säkert bekräfta ägglossning. Undra aldrig igen om du har haft ägglossning eller inte!

Kartlägg din temperatur och sekret självsäkert

Varje person och kropp är unik, en kurs gör dig självsäker i att veta vad som stämmer just för dig!

Få koll på dina fertila dagar

 

Du är endast fertil en kort period under din menscykel. Med Sensiplan vet du vilka dagar dessa är!

Passar även dig vars cykler inte är 28 dagar

Sensiplan funkar även om du ammar, har oregelbundna cykler, jobbar skift eller har en del variation i dina rutiner!